Particulieren objecten

In overleg met de klant wordt besproken welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden om het pand weer een mooie uitstraling te geven. Indien het nodig is kan er een technisch advies uitgebracht worden door onze verfleverancier.

Als het werk uitgevoerd wordt volgens het technisch advies, wordt er door ons en de verfleverancier een garantiecertificaat afgegeven.